Oletko koskaan miettinyt miksi IT-projektien ja tuotekehitysprojektien sudenkuopat ovat vuodesta toiseen samat? Tuttuja sudenkuoppia ovat esimerkiksi kommunikaatio, haasteet vaatimuksissa, teknologian kypsyys, laatu ja resurssitarpeiden ymmärtäminen. IT- ja tuotekehitysprojektien haasteiden tutkimukset myös vahvistavat haasteiden olevan hyvin samanlaisia, vain niiden abstraktiotaso ja tärkeysjärjestys vaihtelee. Projektityökalupuolella on tapahtunut paljon kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta yleisimpiä projektityön sudenkuoppia ei ole vielä pystytty taklaamaan tyydyttävästi.

Pureudutaanpa yleisimpien sudenkuoppien haasteeseen tiedon nelikentän pohjalta ja analysoidaan sudenkuoppia vähän tarkemmin:

  1. Kun mietitään kaikkea organisaatioissa olevaa tietoa, voidaan se jakaa nelikenttään sen mukaan onko kyse fakta- vai tunnepohjaisesta sekä näkyvästä vai piilossa olevasta tiedosta.
  2. Lisätään nelikenttään käytössä olevat yleisimmät projekteissa käytettävät työkalut sen mukaan mitä nelikentän tietoa ne käsittelevät.
  3. Sijoitetaan samaan nelikenttään top-10 projektien sudenkuoppaa sellaiseen paikkaan mistä niihin putoaminen johtuu.

JohdatkoTietolla_Teksti

 

Kuvio on varsin mielenkiintoinen, ja siitä voidaan tehdä muutama arvaus miksi projektien johtaminen ja ihmisten johtaminen on niin haastavaa ja kuuma puheenaihe sekä miksi projektien haasteet toistuvat samanlaisina vuodesta toiseen:

  1. Lähes kaikki projekteissa käytettävät työkalut sijoittuvat näkyvien faktojen neljännekseen. Täältä löytyy vaatimusten hallinta, resursointi, vianhallinta, raportointi, testaus, integrointi, dokumenttien hallinta jne.
  2. Kun tarkastellaan kymmentä sudenkuoppaa ja niihin ajautumisien syitä, voidaan todeta, että niihin liittyy tietoa, joka on joko tunnepohjaista ja/tai piilossa asiantuntijoiden mielessä, eikä yleisempien työkalujen avulla voida välttää aukottomasti törmäämästä  top-10 ongelmiin.

Otetaan tästä muutama esimerkki:

1. Sudenkuoppa: projektilla on epärealistiset tavoitteet

Miten projektin tavoitteiden epärealistisuutta tai epäselvyyttä arvioidaan käytännössä? Varsinkin isommissa projekteissa tätä arvioidaan tyypillisesti projektin keskijohdon toimesta, joskus asiantuntijoiden tuella. Arviointiin on  käytössä erilaisia menetelmiä ja prosesseja, mutta luultavasti projektissa koittaa jossakin vaiheessa hetki, jolloin tavoitteiden kuvitellaan olevan selvät. Kun tämä hetki koittaa, tietääkö johto varmasti, että tavoitteet ovat selvät kaikkien niiden saavuttamiseen tarvittavien asiantuntijoiden mielestä? Vai ovatko tavoitteet kirkkaita ainoastaan keskijohdolle? Mikään olemassa oleva työkalu ei takaa näkyvyyttä tavoitteiden ymmärtämiseen ja kommunikaatioon, ja haaste on merkittävä, kun otetaan huomioon kuinka paljon projektin sisältöön kohdistuu muutostarpeita projektin aikana. Nykytyökaluilla vaatimusten ja muutosten realistisuuden ja riskitason arviointi kattavasti ja erityisesti tehokkaasti on hyvin vaikeaa.

2. Sudenkuoppa: epäkypsän teknologian käyttäminen

Miten johto voi tietää, ollaanko päädytty käyttämään liian epäkypsää teknologiaa? Tämä tieto ei välttämättä ole tiedossa projektin alussa, koska päätös saattaa pohjautua tiettyihin oletuksiin, mielipiteisiin tai prototyyppien toteutukseen. Asian todellinen tila saattaa selvitä pikku hiljaa projektin alkuvaiheen aikana. Teknologian epäkypsyyden havaitsevat yleensä ensimmäisenä organisaation teknisesti kovimmat luut. Näillä henkilöillä ei useinkaan ole suoraa linkkiä ylimpään johtoon. Jos välissä vielä on asiakas-toimittajasuhde, on tilanne todella haastava. Käytännössä olen usein nähnyt, että tällaisen tiedon saattaminen aidosti johdon tietoon voi kestää jopa muutaman hyvin kalliin kuukauden.

3. Sudenkuoppa: riittämätön kommunikointi

Tämä on varma top-3 seikka jokaisessa projektin henkilöstökyselyssä ja projektin ruumiinavauksessa. Kommunikointiin on tarjolla koko joukko erilaisia työkaluja, mutta silti projektikontekstissa se koetaan useimmiten isoksi haasteeksi. Haaste on käytännössä projektin intressseihin keskittyvä kommunikointi eri viiteryhmien välillä tehokkaasti sekä verkostomaisesti, yli hierarkioiden ja kiinteiden rakenteiden. Tähän on tarjolla erilaisia ratkaisuja, mutta mitään hopealuotia ei ole löytynyt. Usein esimerkiksi yhteisöllisyyteen pohjautuvat ratkaisut käsittelevät kyllä projektiin liittyvää tietoa, mutta niiden rakenne on epämuodollinen ja sieltä on hyvin vaikea löytää arvokkaita ja konkreettisia tiedonjyväsiä projektijohdon käyttöön.

Tätä listaa voisi jatkaa pidempäänkin, mutta kuva tuli varmasti selväksi. Aiemmin luetellut kymmenen sudenkuoppaa voisi kaikki avata ja päätyä samaan johtopäätökseen, että projektijohdon tueksi on saatavissa hyvin heikosti ratkaisuja näiden haasteiden taklaamiseksi.