Kuulostaako tutulta?

Teettekö henkilöstökyselyjä, kuulostaako seuraava tutulta:

 • ”Miksi osallistuisin, kun edellinenkään ei johtanut mihinkään?”
 • ”Kyselyn tulokset ovat vanhentuneita, nyt on tärkeämpääkin tekemistä…”

Prosessi menee suunnilleen näin:

 1. Tehdään kysely.
 2. Konsultti tai HR tekee yhteenvedon ja esittelee 1-3 kuukauden sisällä tulokset johdolle.
 3. Johto päättää mitä asioita pitää parantaa ja nimeää työryhmät toteutukseen.
 4. Parin palaverin jälkeen osallistujia ei saada enää mukaan, koska prioriteetit ovat muualla.
 5. Homma kuihtuu eikä mikään muutu.

Jossain on jopa keksitty toistaa tätä samaa 1-3 kuukauden välein kuvitellen, että toimimattoman asian tekeminen useammin saisi sen toimimaan.

Tärkeämpää olisi löytää ratkaisuja miten kyselyjä voidaan keventää ja miten niillä saataisiin aikaiseksi aitoa vaikuttavuutta ja käyttäytymisen muuttumista? Kilpailukykyistä yritystä ei johdeta peruutuspeilistä tilastotietoja tulkitsemalla.

 

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Parhaimmillaan pulssi johtaa hyviin löydöksiin avainasioista, jotka edistävät ajattelun ja toiminnan kehittymistä eripuolilla organisaatiota. Dan ja Chip Heath ovat kiteyttäneet best sellerissään Switch – how to change things when change is hard, muutoksen vaatiman dynamiikan hyvin.

Muutos vaatii tärkeiden asioiden tuomista kaikille näkyväksi tavalla, josta seuraa aito tunnereaktio. Tunnereaktiosta tulee tarvittava energia konkreettisiin toimenpiteisiin ja parantamiseen.

Toimiva näe-tunne-toimi -kehä auttaa kaikkia:

 • Kaikki tietävät organisaation toiminnalle tärkeiden asioiden tilan ja parannusten vaikuttavuuden (näe)
 • Prosessi aktivoi yhdessä tekemistä ja kehittämistä (tunne)
 • Keskustelu ohjautuu tärkeimpiin asioihin ja niiden parantamiseen (toimi)

Kun prosessi on toteutettu hyvin, alkaa vanha viisaus ”sitä saa mitä mittaa” toteutua.

Vähän saman suuntaista sanaili Petri Malmelin Midagonin blogissa aikaisemmin syksyllä.

 

Vaikuttavan pulssin toteutus

Vaikuttavan pulssin toteutus lähtee liikkeelle liiketoimintalähtöisestä tarpeiden tunnistamisesta sekä suunnitelmasta miten näe-tunne-toimi -kehä saadaan toimimaan.

Koskaan ei pidä lähteä liikkeelle (kysely)työkalu edellä, koska silloin törmätään ongelmiin.

 • Miten saavuttaa riittävä osallistuminen?VaikuttavaaPulssi_Teksti
 • Miten osallistaa helposti ja nopeasti ihmiset valittujen asioiden parantamiseen?
 • Miten kehittämisen vaikuttavuus todennetaan?

Heath:n veljesten näe-tunne-toimi -kehän mahdollistaminen on ollut Celkee Insightin kehityksen tavoite. Käytännössä prosessi on yksinkertainen:

 1. Kerätään pulssitietoa kevyellä ja motivoivalla tavalla sekä jaetaan tieto reaaliajassa kaikille.
 2. Reaaliaikaisuus ja läpinäkyvyys mahdollistavat nopean tunnereaktion, joka antaa energiaa toimintaan.
 3. Toimenpiteiden vaikuttavuus tehdään näkyväksi kaikille, joka motivoi osallistumaan edelleen parantamisessa.

 

Käytännön toteutuksia

Olemme toteuttaneet pulssi-ratkaisuja erityyppisissä asiantuntijaorganisaatioissa sekä projekti- että HR-lähtöisesti. Tässä muutama esimerkki erilaisista ympäristöistä:

Lisäksi olemme toteuttaneet vaikuttavia pulssi-ratkaisuja esim.:

 • media-alalle
 • lääketeollisuuteen
 • julkiselle sektorille
 • teknologiateollisuuteen

Onnistunut toteutus lähtee liikkeelle tarpeiden tunnistamisesta sekä huolellisesta suunnittelusta.

Kun mittausta tehdään osana prosessia, on päätösten tekeminen on laadullisesti kuusi kertaa tehokkaampaa kun niiden tekeminen kertaluontoisten tutkimusten, kyselyjen tai analyysin pohjalta (ref. Heath brothers: Decisive).

Olemme kehittäneet asiantuntijaorganisaation pulssin toteutukseen toimivan ja kevyen mallin, joka johtaa liiketoimintatavoitteet täyttävään näe-tunne-toimi -kehän toteutukseen Celkee Insight -ratkaisun avulla.

 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää:

 • info@celkee.fi
 • 045 311 9255