Mitä läpinäkyvyys on?

Organisaatioiden läpinäkyvyys on globaali trendi. Sitä halutaan, koska sillä voidaan saavuttaa monenlaisia hyötyjä. Sitä myös pelätään, koska se on monille askel tuntemattomaan. Pelätään, että se on Pandoran lipas, jota ei saa kiinni, jos se avataan.

Yleisin harhakäsitys läpinäkyvyydestä on se, että sillä tarkoitetaan vain johtamisen läpinäkyvyyttä organisaation suuntaan. Organisaation läpinäkyvyyteen kuuluu myös läpinäkyvyys työntekijöiden fiiliksiin, tarpeisiin ja ideoihin. Vain kaksisuuntaisella läpinäkyvyydellä voidaan päästä käsiksi läpinäkyvyyden tarjoamiin hyötyihin.

Läpinäkyvyyden hyödyistä

1. Luottamuksen parantuminen

Denise Rosseaun psykologisten sopimusten teorian mukaan läpinäkyvyys parantaa luottamusta ja luottamus parantaa läpinäkyvyyttä. Tämä positiivinen spiraali on monien menestyvien yritysten taustalla. Luottamus on kaiken yhdessä tekemisen perusta ja ilman sitä homma ei vaan toimi. Rosseaun teorian mukaan tämä dynamiikka toimii kaikkien eduksi terveessä työyhteisössä, jossa läpinäkyvyyden tarjoamaa tietoa käytetään arvostavasti ja rakentavasti – yhteiseen hyvään. Kun yritys tunnetaan läpinäkyvästä toimintatavastaan, parantaa se myös yrityksen ulkopuolisten ihmisten luottamusta siihen. Yritys houkuttelee hyviä työntekijöitä ja lisää asiakkaita.

2. Positiivisen vertaispaineen mahdollistaja

Aidosti ketterien toimintamallien toimiminen pohjautuu pitkälti positiiviseen vertaispaineeseen (esim. scrum). Vertaispaineella kannustetaan yksilöitä ja tiimejä oppimiseen, nopeaan ongelmien ratkaisuun ja uuteen innovaatioon. Vertaispaine vähentää suoran delegoinnin ja tehtävien hallinnan tarvetta sekä antaa asiantuntijoille enemmän tilaa ja vastuuta. Tämä taas auttaa motivaation ylläpidossa ja parantamisessa, jos muistellaan esim. Daniel Pink:n Drive-mallin kolmea työhön sitoutumisen elementtiä: työn merkitys, kehittyminen ja itsenäisyys.

3. Lisää innovaatiota

Nonaka & Takeuchin  SECI-mallin mukaan organisaation piilevän tiedon jakaminen on välttämätön osa uuden tiedon ja innovaation syntyä. Mitä enemmän läpinäkyvyyttä sitä enemmän jaettua piilevää tietoa, jota voidaan jalostaa uudeksi innovaatioksi. Perinteisesti piilevän tiedon jakaminen on tapahtunut erilaisissa kokouksissa ja keskusteluissa. Digitalisatio tarjoaa piilevän tiedon jakamiseen monia tehokkaita ratkaisuja. Digitalisaation hyödyntämisessä ollaan useimmissa organisaatioissa kuitenkin vielä lasten kengissä.

4. Modernin johtajuuden tukeminen

Kaksisuuntainen läpinäkyvyys on yksi modernin johtamiskulttuurin ominaisuus. Kun johto jakaa tietoa ja ajatuksiaan avoimesti, saa se vastavuoroisesti tietoa nopeasti minkälaista tukea ja ohjausta organisaatio tarvitsee päästäkseen paremmin tavoitteihinsa. Näin haasteet löytävät nopeasti oikean osoitteen ja ongelmat tulevat ratkaistua tehokkaasti.

Yksi läpinäkyvyys, kiitos

Pohjimmiltaan läpinäkyvyyden kehittämisessä on kyse kulttuurin kehittämisestä eikä se ei tapahdu yhdessä kvartaalissa. Läpinäkyvyyden hyötyihin käsiksi pääseminen on prosessi, joka vaatii sitoutumista, aikaa, keskusteluja ja usein myös valmennusta. Läpinäkyvyyden kehittäminen vaatii johdolta myös rohkeutta, itseluottamusta ja kyvykkyyttä.

Organisaation kulttuurin pitää olla terveellä pohjalla kun tähän suuntaan lähdetään. Jos selkään puukottaminen ja vastuun pakoilu on arkipäivää tai jos johtoryhmä on täynnä narsisteja, ei tälle polulle kannata lähteä. Jos johdolla ei ole kykyä käsitellä vastaantulevia asioita, saatetaan läpinäkyvyys kokea myös haastavana. Toisaalta, kilpailijat varmasti yrittävät saada läpinäkyvyydestä hyötyjä, joten kannattaa miettiä kuinka kauan päätä voi pitää pensaassa.

Digitalisaatiosta potkua

Vaikka läpinäkyvyyden parantamisessa kyse on kulttuurin kehittämisestä, voidaan digitalisaatiolla tehostaa sen hyödyntämistä. Läpinäkyvyyden digitalisoinnille hyviä kohteita ovat esimerkiksi:

  • Asiakaskokemuksen kehittäminen (esim. asiakaskokemustiedon jako läpinäkyvästi)
  • Työntekijäkokemuksen kehittäminen (läpinäkyvyys työntekijäkokemukseen ja sen parantamistarpeihin ja innovaatioihin)
  • Isojen projektien ja hankkeiden tukeminen (esim. yhteistyön kehittäminen tai yhteisöllinen riskienhallinta)
  • Muutoksen tai strategian toimeenpanon tukeminen
  • Henkilöstöriskin hallinta erilaisissa muutostilanteissa

Kun aloitimme läpinäkyvyyttä tarjoavien ratkaisujen toimittamisen 2013, päätyivät monet keskustelut siihen, että asia ei ollut ajankohtainen. Nyt monet näistä yrityksistä ovat palanneet asiaan ja todenneet, että aika on kypsä. Läpinäkyvyyden Trendi näyttää rantautuneen Suomeenkin.