Jos toteutat sitä samaa vanhaa uudelleen, kuulet todennäköisesti kommentin:

”Miksi osallistuisin taas kun edellinenkään tutkimus ei johtanut mihinkään?”

Jos taas päädytte laittamaan työryhmän miettimään parannuksia tulosten pohjalta kuulette todennäköisesti:

”Tuloksethan on vanhentuneita, nyt on muut asiat tärkeämpiä”.  

Nämä kommentit kiteyttävät ongelman ytimen: Henkilöstötutkimukset ovat organisaatiosta otettuja” satunnaisia näytteitä, joiden tuloksia voidaan spekuloida loputtomasti ja jotka äärimmäisen harvoin johtavat henkilöstöä tai liiketoimintaa hyödyttäviin toimenpiteisiin. Mieleen tulee lähinnä tarina keisarista ilman vaatteita – luvataan paljon, mutta toimitetaan vähän.

Henkilöstötutkimuksen kustannuksella voi tuottaa oikeaa arvoa liiketoiminnalle ja samalla parantaa yhteen hiileen puhaltamista koko yrityksessä.

Seuraavassa esitellään seitsemän teesiä, joiden avulla voit unohtaa menneet ja keskittyä oikean hyödyn tuottamiseen.

Seitsemän teesiä mittaamiseen

1. Ajattele liiketoimintalähtöisesti

Asiantuntijat ovat fiksua väkeä ja jos he eivät näe tutkimuksen yhteyttä yrityksen käytännön tekemiseen tai strategiaan, ei se saa ansaitsemaansa huomiota.

2. Kysy vähän, mutta tärkeitä asioita

Kysytään vain sellaisia asioita, joiden parantamiseksi ollaan aikuisten oikeasti valmiita tekemään jotain. Jos et ole valmis korottamaan palkkoja älä kysy oletko tyytyväinen palkkaasi?

3. Tuo sisältö arkeen

Parhaiten toimivaa sisältöä kukaan ei pysty toimittamaan ”kaupan hyllyltä”. Sisältö pitää sovittaa yritykseen sekä käyttää kaikille tuttuja termejä ja kieltä.

4. Kysy usein

Kysytään usein, jolloin päästään oikeiden asioiden pariin ennen kuin niiden korjaaminen tulee vaikeammaksi. Usein kysyminen mahdollistaa myös sisällön vaihtamisen tilanteen mukaan.

5. Suunnittele sisältö henkilöstön kanssa

Henkilöstö tietää parhaiten mitä yrityksen strategia tarkoittaa heille ja minkälaisia esteitä sen toteuttamiseksi on olemassa. Otetaan siis henkilöstö mukaan tekemään sisältöä.

6. Jaa tulokset läpinäkyvästi

Jaetaan tulokset reaaliajassa kaikille tarkoituksenmukaisella tasolla, jolloin mahdollistetaan reflektion ja vertaispaineen toteutumisen. Läpinäkyvyys parantaa luottamusta ja auttaa organisaation eri osia kiinnittämään huomiota tärkeimpiin asioihin.

7. Hyödynnä tietoa osana johtamisjärjestelmää

Liitetään tiedon hyödyntäminen osaksi johtamisjärjestelmää, jolloin mahdollistetaan nopeat toimenpiteet ja niistä tiedottamisen henkilöstölle. Palauteluupin sulkeutuminen henkilöstölle tuo energiaa uuden toimintamallin toteuttamiseen.

Ensimmäinen askel

Kaikkia teesejä ei tarvitse toteuttaa heti. Kun lähdet toteuttamaan teesejä sopivassa järjestyksessä, huomaat nopeasti, että tässähän ollaan tärkeimpien kysymysten äärillä. Keskustelu keskittyy organisaation kannalta olennaisempien asioiden ratkaisemiseen.

Prosessin tuloksena yleensä syntyy kokonaisuus, jossa ovat liiketoiminnan ja työntekijäkokemuksen tarpeet tasapainossa.

Kiinnostaako? Tule mukaan workshoppiin Webinaariin 15.11 9:00-12:00.

Ilmoittaudu täällä.

Tämä blogi on julkaistu lähes samanlaisena vieraskynänä Sovelton blogissa 7.9.2016.