Vapauta henkilöstö onnistumaan

Vanhojen opittujen ja toimiviksi miellettyjen toimintatapojen muuttaminen on haastavaa. Muutostarpeen perustelu sekä syiden hyväksyminen ja sisäistäminen on yksi suurimmista muutosvastarintaa aiheuttavista tekijöistä.

Vaikeinta on vanhoista toimintavoista pois oppiminen. Vaikka heti muutoksen jälkeen toimimme uusien ohjeiden ja prosessien mukaan on mielestäni olemassa kaksi syytä miksi muutos epäonnistuu ja palaamme vanhoihin tapoihimme.

Syy 1: Uusi toimintatapa – Vanhat työvälineet

Uuden toimintatavan tunnistamiseen sekä määrittelyyn on voitu käyttää merkittävästi organisaation osaamista ja aikaa. Muutoksen tueksi ei kuitenkaan oteta uusia työvälineitä vaan yritämme pakottaa ihmiset käyttämään vanhoja välineitä jotka eivät mahdollista uuden toimintatavan toteuttamista. Lienee turha todeta että vähitellen palaamme vanhoihin toimintamalleihin.

Syy 2: Uudet työvälineet – Sama vanha toimintamalli

Toinen sudenkuoppa on ottaa käyttöön uudet työvälineet joiden kehutaan ratkaisevan kaikki ongelmat – ”Silver Bullet”. Ongelmien määrä kuitenkin vain kasvaa kun työvälineet eivät integroidu olemassa oleviin päätöksenteko-, toiminta-, sekä johtamiskulttuureihin. Pikku hiljaa uusien välineiden käyttö vähenee ja pyrimme palaamaan hyvään vanhaan aikaan.

Tie eteenpäin: Uudet lelut – Uudet jekut

Muutoksessa työvälineiden valinta sekä toimintamallien uudistaminen kulkevat käsi kädessä. Eihän kukaan yritä käyttää kuusikulma-avainta ristipää ruuvin kiristämiseen.

Oleellista on tunnistaa että uusien työvälineiden ja toimintamallien luomat mahdollisuudet tarvitsevat tuekseen myös uuden johtamiskulttuurin. Vapauta henkilöstösi osallistumaan, näkemään ja ymmärtämään yhteiset tavoitteet sekä saavuttamaan ne.

Me Celkeessä uskomme että läpinäkyvyys, avoin palaute sekä osallistava ja ennakoiva päätöksenteko ovat menestystekijöitä uudessa toiminta ympäristössä. Uusien toimintatapojen ja työvälineiden onnistuneen käyttöönoton tueksi tarvitaan seurantaa sekä ketterää johtamista.  Virheistä on toki syytä ottaa opiksi mutta menneiden syntien syyllisten hakeminen ja rankaiseminen on keskiaikaa. Celkee Insight® Näe -> Tunne -> Toimi viitekehys tarjoaa työvälineet sekä toimintamallit joilla menestys ja onnistuminen ovat kaikkien saatavilla.