Taustamme on suuryrityksestä, joka kilpaili globaaleilla markkinoilla. Meillä jatkuvana ongelmana oli puutteellinen näkyvyys tekemiseen. Viiveiden hinta laskettiin usein miljoonissa euroissa. Organisaatiollemme ei lopulta käynyt kovin hyvin, vaikka loppuvaiheessa lähdimmekin kehittämään erilaisia ketteriä ja leaneja näkyvyyttä parantavia toimintatapoja. Osa organisaatiosta ajettiin alas, osa myytiin ja ajettiin alas myöhemmin. Jälkikäteen romahdusta on tutkittu paljon. Yhdeksi juurisyyksi on tunnistettu johdon näkyvyyden puute organisaation tekemiseen ja uskoon sen onnistumisesta.

Harvard Business Review kirjoitti maaliskuussa 2017 200 CX-tason johtajan haastattelun perusteella, että hyvien uutisten kuplassa eläminen on johdon suurin ongelma. Organisaatiot tuottavat johdolle moneen kertaan suodatettua tietoa. Esimerkiksi nelitasoisen organisaation ylin johto tietää vain 4% organisaationsa oikeista ongelmista. Kakkostasolla ongelmista tiedetään vaivaiset 9 % ja kolmostasolla 74%.

Kaikki menestyvät ja nopeasti kasvavat yritykset ovat rikkoneet hyvien uutisten kuplansa tavalla tai toisella. Kyse on kulttuurista, jota johto, henkilöstö ja toimintamallit luovat. Hyvien uutisten kuplia muodostuu kaikenkokoisiin organisaatioihin, kaikille tasoille.

Perustimme Celkeen, jotta ennakkoluuloton johto voisi tiiviimmässä yhteistyössä organisaationsa ja kumppaniensa kanssa onnistua entistä paremmin. Tämä tapahtuu tunnistamalla ajoissa oikeat huomiota vaativat asiat ja keskittymällä niihin enemmän. Kehitimme poikkitieteellisiä tutkimuksia soveltavan alustan, joka tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa johtamisen tueksi sekä synnyttää organisaatiossa tavoitteellista vuorovaikutusta.

Pienin asiakkuutemme on 14 henkilöä ja suurimmat pitkälti nelinumeroisia. Käytännön tasolla ratkaisumme tukee muutoksen läpivientiä, haastavia projekteja, työyhteisön/kulttuurin kehittämistä sekä B2B-asiakas tai -kumppani yhteistyötä. Jotkut asiakkaistamme puhuvat todellisesta tiedolla johtamisesta ja toiset johtamisen digitalisaatiosta. Yhteistä on aina yhteisen ymmärryksen luominen, tiivis yhteistyö ja tavoitteellinen vuorovaikutus. Emme halua, että kukaan epäonnistuu enää tekemisessään huonon näkyvyyden takia.

Varaa 15 min demo täältä! Lupaamme, että opit jotain uutta.

-Kimmo