Mistä on kyse?

Mikromanageeraus on tehonta ja turhauttavaa. Paras tapa päästä siitä eroon on luoda ympäristö, jossa kaikki pystyvät tekemään riittävästi työtään koskevia päätöksiä. Johdon tärkeä tehtävä on luoda organisaatiolle onnistumisen edellytykset sekä auttaa poistamaan onnistumisen esteet mahdollisimman nopeasti jatkuvalla prosessilla.

Jotta onnistumisen esteitä pystytään poistamaan tehokkaasti, tarvitaan hyvää läpinäkyvyyttä organisaation tekemiseen ja uusia tapoja onnistumisten esteiden tehokkaaseen hallintaan. Tarvitaan terävää johtamista.

Tylppä johtaminen

Tilanteet muuttuvat nykyisissä toimintaympäristöissä nopeasti ja onnistumisen esteet ovat eri puolilla ja eri tasoilla organisaatiota erilaiset. Yhdessä paikassa tekemistä haittaa tehoton prosessi, toisessa tavoitteiden epäselvyys, kolmannessa kehno tietojärjestelmä jne.

Olemme huomanneet, että kun yhtä ongelmaa ollaan korjaamassa, kuvitellaan, että se auttaa kaikkia toimintoja. Näkyvyys organisaation eri osien ja eri tasojen tarpeisiin on huono. Raportit katsovat peruutuspeiliin eivätkä ne auta tunnistamaan onnistumisen esteitä tarpeeksi ajoissa.

 

Terävä johtaminen

Yksittäinen mittaus onnistumisen esteiden tilanteesta ei kerro paljoa, aina löytyy selitys yksittäiselle huonolle tulokselle. Jotta oikeasti tiedettäisi missä ovat pahimmat onnistumisen esteet, tarvitaan hyvä läpinäkyvyys organisaation toimintaan reaaliajassa läpi toimintojen ja hierarkkioiden.

Käytännössä tarvitaan jatkuvaa tietovirtaa perusasioiden kunnossa olemisesta sekä yhteinen tilannekuva siitä, mikä on tärkeää ja mihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tilannekuvan ytimessä on trendi, joka kertoo luotettavasti mihin suuntaan ollaan menossa.

Luotettava trenditiedon analysointi mahdollistaa terävät ja vaikuttavat toimenpiteet. Kun organisaation mielipide esim. projektin tai organisaation vision ymmärtämisestä menee heikompaan suuntaan, ymmärtävät kaikki miksi visiota pitää teroittaa.

Nyt tiedän mitä tiedolla johtaminen parhaimmillaan voi olla (kommentti asiakkaalta)

Käytännön tuloksia

On ollut hienoa nähdä käytännössä, miten ao. kuvan mukainen ajantasainen tilannekuvan osa energisoi ja teroittaa kaikkea tekemistä. Nyt tiedetään ajoissa mistä pitää keskustella kenenkin kanssa ja mihin laittaa enemmän huomiota.

Tee mielikuvaharjoitus kuvan trendeistä: Mitä ajattelet, missä ollaan muutaman kuukauden kuluttua, kun sekä Myynnin tavoitteet että yhteistyö muiden toimintojen kanssa on ”keltaisella” ja suunta alaspäin? Ollaanko kenties kaivamassa syvää kuoppaa ensi vuoteen?

Terävän johtamisen potentiaali

Tämä blogi on vain raapaisu terävän johtamisen mahdollisuuksiin.

Kysy meiltä miten tunnistamme trendimuutoksen luotettavammin kuin mikään tuntemamme ratkaisu tai miten saamme näkyviin trendimuutosten takana olevat juurisyyt ajoissa!

Ota yhteyttä tai varaa demoaika täältä.