Käyttöönottopalvelulla autamme sinua konkretisoimaan ratkaisun hyödyt nopeasti

Nopea käyttöönotto

  • Työpajojen taustalla on kymmenien projektien tuloksena kehitetty tiivis sapluuna.
  • Menetelmä pohjautuu räätälöityyn premortem-menetelmään.

Valmiit mittaristot

  • Celkee Insight® sisältää kattavaan tutkimustietoon perustuvat valmiit mittaristot, joiden avulla käyttöönotto sujuu tehokkaasti.
  • Mittaristot ovat rakennettu räätälöitäväksi juuri sinun organisaatioisi tarpeisiin.

Kiinteähintainen käyttöönottopalvelu on aina osa ensimmäistä Celkee Insight® -käyttöönottoa.

Aloitustyöpajassa yhdessä avainhenkilöiden kanssa kirkastamme tavoiteltavat hyödyt ja sovimme miten näe-tunne-toimi –prosessi laitetaan toimimaan käytännössä.

Suunnittelutyöpajassa yhdessä avainhenkilöiden ja eri sidosryhmien edustajien kanssa teemme konkreettisen suunnitelman teemoista ja tarkoituksenmukaisesta tilannekuvasta eri sidosryhmille. Tämän pohjalta räätälöimme Celkee Insight -ympäristön, joka otetaan testausvaiheen jälkeen käyttöön.