Tampereen Raitiotieallianssi valitsi Celkee Insight -ratkaisun auttamaan yhteistyön toimivuuden mittaamisessa

Lue lisää täältä.


Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaa 2019 hyödyntää Celkee Insight -ratkaisua muutoksen johtamisessa.

Lue saavutetuista hyödyistä täältä.


Suomalaisen Työn Liitossa vaalitaan celkeitä hetkiä.

Lue saavutetuista hyödyistä täältä.


Fujitsu valitsi Celkee Insight:n tukemaan projektien ja palvelujen asiakaskokemuksen kehittämistä

Lue lisää saavutetuista hyödyistä täältä.


Tampereen Puhelimessa tekemisen meininki tulee sydämestä.

Lue saavutetuista hyödyistä täältä.


F-Secure valitsi Celkee Insight -ratkaisun auttamaan globaalin lokalisointiprosessin optimoinnissa

Lue saavutetuista hyödyistä täältä.


Pihlajalinna valitsi Celkee Insight -ratkaisun auttamaan yritysintegraatiossa

Lue saavutetuista hyödyistä täältä. Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit valitsivat Celkee Insight:n

Olemme hyödyntäneet Celkee Insight –palvelua vuodesta 2015 alkaen. Tavoittelimme järjestelmää, jolla voidaan määrätietoisesti kehittää opetuksen laatua. Nykyisin hyödynnämme palvelua valtakunnallisten maanpuolustuskurssien opetuksessa päivittäin.

Haimme sähköistä palvelua, jonka avulla voimme muodostaa vuorovaikutteisen suhteen opettajien, opetuksen johdon ja kurssilaisten välille. Palvelun tuli olla helppokäyttöinen ja selkeä sekä toimintavarma. Vuorovaikutteisuuden lisäksi järjestelmän tuli tuottaa meille opiskelijapalautteet jokaisesta luennosta tai alustuksesta.

Celkee Insight on täyttänyt odotuksemme ja olemme yhdessä Celkee Oy:n kanssa kyenneet kehittämään järjestelmää meidän tarpeiden mukaisesti. Olemme Celkee Insightin avulla kyenneet kehittämään opetusta  sekä tukemaan vuorovaikutteisen ilmapiirin syntymistä kursseille. Käytössämme oleva tekninen tuki on auttanut meitä ongelmissa 24/7.  

Timo Hänninen, Apulaisjohtaja, Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit


Toteutimme vuoden 2016 alusta ison organisaatiouudistuksen ja otimme samaan aikaan Celkeen käyttöön johdolle ja asiantuntijoille. Celkee on meillä pitänyt johdon hereillä viestinnän ja selventämisen tarpeesta sekä tarjonnut työntekijöille mahdollisuuden tuoda huolensa ilmi. Työkalu on ollut kaikkien mielestä helppokäyttöinen. Erityisesti olen ollut vaikuttunut siitä, miten Celkee on synnyttänyt meillä suoran, omalla nimellä käytävän, parempaan pyrkivän keskustelun.

Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupunki


Käytimme Celkee Insightia TAMKissa kevään 2015, osana tuolloin käynnistynyttä digioppimisen ja -opetuksen strategiatyömme ensimmäistä vaihetta. Celkee Insight tuki hyvin työtäni käynnistyneen strategiaryhmän koordinaattorina. Sain kerättyä sen avulla tärkeää tietoa ryhmän jäseniltä, mm. odotuksiin, käsityksiin, tarpeisiin, edellytyksiin ja työskentelykäytäntöihin liittyen. Tämä mahdollisti paremman valmistautumisen ryhmän työpajojen suunnitteluun sekä toimenpiteisiin ryhtymisen ennakoivasti tapaamistemme välissä. Celkee Insight on hyödyllinen työväline erityisesti kaikille muutosprosesseja ja -projekteja koordinoiville – ja sellaisiin osallistuville. Sen hyödyntäminen kuitenkin edellyttää sitoutumista työvälineen käyttöön.

Ilkka Haukijärvi, Development manager, TAMK

Celkee Insight -ratkaisu auttoi meitä onnistuneen potilasprosessimme kehittämisprojektin seurannassa.

Tarmo Martikainen, Toimitusjohtaja, Coxa

Celkee Insightin käytännönläheisen ratkaisun myötä voidaan edistää innovatiivisuutta, avoimuutta ja tiedolla johtamista. Se sopii hyvin välineeksi henkilöstön sitouttamiseen ja yhteistyön edistämiseen yli hallintorajojen.

Tavoitteenamme on onnistua mahdollisimman hyvin perustehtävässämme, työllistämisessä. Osallistamalla koko henkilöstön voidaan organisaation potentiaali saada käyttöön toiminnan kehittämiseksi. Yhdistettynä hyvää johtamiseen ja myönteiseen toimintakulttuuriin, tämä tarkoittaa usein myös parempia tuloksia. Lue lisää Tampereen kaupungin Työllisyyden hoidon palveluyksikönprojektista.

Mika Itänen, Työllisyydenhoidon palveluyksikön johtaja, Tampereen kaupunki

 

Ohjelmistokehitystiimien piilossa oleva asiantuntijatieto on arvokasta pääomaa ja Celkee Insight on lupaava lähestymistapa hyödyntää sitä.

Kari Systä, Professor in Software Engineering, Tampere University of Technology

Celkee Insight tarjoaa innovatiivisen ja tuoreen tavan mallintaa monimutkaisten ja hajautettujen projektien orastavat ongelmat visuaalisesti helposti ymmärrettävään muotoon.

Vesa Hagström, Tietohallintojohtaja, Maahanmuuttovirasto

Celkee Insightin avulla olemme saaneet tuotua strategian toteutukseen liittyvän merkittävän riskin keskustelun fokukseen paljon aikaisemmin kuin normaalisti. Tämä helpottaa riskin käsittelyä ja nopeuttaa strategian toteutusta.

Sanna Varpukari-Anttila, Toimitusjohtaja, Sovelto Oyj

 

Otimme Celkee Insighin käyttöön Vincitillä alkuvuodesta 2014 projektipulssi-työkaluna. Käytämme sitä mittaamaan yleistä tunnelmaa talossa ja tiettyjä avainmittareita projektityössämme. Celkee Insight on tarjonnut helpon tavan saada oleellista tietoa tekemisen tilasta ja toimenpiteistä seuranneista muutoksista. Suurin hyöty on kuitenkin ollut koko henkilökunnan aktivoituminen miettimään parannuskohteita projekteissa. Projektipulssin pohjalta onkin pidetty projekteissa erittäin hyviä retrospektiivejä, joilla on saatu konkreettisia parannuksia yksittäisten projektien tekemiseen. Suosittelen ehdottomasti, ylläpito on helppoa ja data on helposti ymmärrettävässä muodossa.

Juha Riippi, Passionate Leader, Vincit Oy

Strategian toteuttaminen on strategiatyön tärkein osa. Kattavan läpinäkyvyyden saaminen strategian toteutukseen on vaikeaa. Celkee Insightin tarjoama läpinäkyvyys antaa mahdollisuuden reagoida ajoissa strategian toteutuksen kannalta tärkeimpiin asioihin ennen niiden muuttumista ongelmiksi.

Antero Virtanen, Hallituspartnerit

Celkee Oy on vakuuttanut meidät asiantuntemuksellaan ja tavalla toimia. Heidän osallistumisella tuotekehityksemme prosessien- ja toimintamenetelmien kehitykseen on tuottanut mitattavia hyötyjä erityisesti läpinäkyvyyden lisäämiseen niin tekemisessä, että sen johtamisessa.

Matti Sarén, Director of Technology, Metso Automation

Osuuskunta Valomo  toimittajana ja KOPAR Group asiakkaana hyödyntävät Celkee Insight -tuotetta OpenERP-ratkaisun käyttöönotossa. Projektissa erillään toimivat KOPAR Groupin toimipisteet liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi käyttämään OpenERP-pohjaista toiminnanohjausjärjestelmää.

Celkee Insight auttaa KOPAR Group:ia muutoksen johtamisessa. Osuuskunta Valomo saa Celkee Insight:n avulla tietoa tarvittavista projektinhallinnallisista toimenpiteistä sekä arvioimaan niiden vaikuttavuutta. Ratkaisun avulla saadaan piilossa oleva tieto operatiivisen johtamisen piiriin. Insight-ratkaisun on huomattu lisäävän tavoiteorientoitunutta kommunikaatiota yrityksen sisällä.

Terhi Vesanen, Projektipäällikkö

Ohjelmistokehitystiimien piilossa oleva asiantuntijatieto on arvokasta pääomaa ja Celkee Insight on lupaava lähestymistapa hyödyntää sitä.

Kari Systä, Professor in Software Engineering, Tampere University of Technology

Celkee Insight tarjoaa innovatiivisen ja tuoreen tavan mallintaa monimutkaisten ja hajautettujen projektien orastavat ongelmat visuaalisesti helposti ymmärrettävään muotoon.

Matti Sommarberg, CTO, Cargotec

Celkee Insight on kuin Doug Hubbardin mainion kirjan ”The Failure of Risk Management” oppien käytännön ilmentymä.

Harri Kulmala, Director, Affecto