Älä johda muutosta kuplasta! Mittaa muutoksen etenemistä ja reagoi ajoissa muutoksen esteisiin.

Kuulostaako tutulta?

 • Nykyiset toimintamallit ja tekemisen kulttuuri eivät ole kilpailukykyisiä.
 • Henkilöstöllämme ei ole riittävästi vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä.
 • Asiakas ei ole tekemisen keskiössä.
 • Uuden järjestelmän (esim. EPR tai CRM) käyttöönotto on vaikeaa emmekä tiedä ongelmien syitä.
 • Hyvää työvoimaa vaikea löytää, koska työnantajamielikuvamme on huono.
 • Investoimme koulutukseen, mutta emme tiedä sen vaikuttavuutta.
 • Kaikki eivät ole tiedostaneet muutoksen tarvetta.
 • Näkyvyys oikeisiin muutoksen esteisiin on huono.
 • Muutoksen etenemistä ja vaikuttavuutta on vaikea arvioida.
 • Teemme kyselyjä muutoksen etenemisestä, mutta emme saa riittävästi tietoa tai vastauskattavuus on alhainen.

Celkee Insight® Muutos

 • Varmista, että muutosviestintä saavuttaa kaikki.
 • Varmsta, että muutoksen onnistumisen edellytykset ovat kunnossa.
 • Tuo näkyvyys muutoksen vaiheeseen ja esteisiin reaaliaikaisesti.
 • Haasta yksilöt ja organisaation osat itse-reflektioon muutoksen läpiviennistä.
 • Mahdollista oikea-aikainen reagointi muutosesteisiin ja arvioi toimenpiteiden vaikuttavuutta.
 • Mitä monimutkaisempi muutos on, sitä enemmän Celkee Insight:sta on hyötyä.

Tyypillisiä käyttökohteita

 • Toimintamallien muutosprojektit (transformaatiot)
 • Toiminta- tai johtamiskulttuurin kehittäminen (mahdollistava johtaminen, valmentava johtaminen, itseohjautuvuus, ketteryys, jne.)
 • Strategian toteutusprojektit
 • Jatkuva (lean) parantaminen
 • Osaamisen kehittämisen ohjelmat
 • Yritys- tai organisaatiointegraatiot
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
 • Uudelleenorganisoituminen
 • Tavoitteellinen ja konkreettinen työntekijäkokemuksen kehittäminen

Celkee Insight -blogista poimittua

Ota muutos haltuun!

Mitä monimutkaisempi muutoksesi on, sitä enemmän Celkee Insight® auttaa.

Käyttöönottopalvelu

Käyttöönottopalvelulla autamme sinua konkretisoimaan ratkaisun hyödyt nopeasti.

Lue lisää

Pääkäyttäjäpalvelu

Pääkäyttäjäpalvelulla autamme sinua keskittymään tiiviisti ydintekemiseesi.

Lue lisää

Kumppanipalvelu

Kumppanipalvelussa läheinen yhteistyömme varmistaa analytiikan tehokkaan hyödyntämisen.

Lue lisää

Analytiikka palveluna

Kokonaispalvelu tarjoaa sinulle monipuolisen johtamisen tuen minimaallisella aikainvestoinnilla.

Lue lisää