Tarinamme

Celkeen lähtölaukaus ammuttiin kesällä 2012, kun Nokia uudisti strategiansa ja työt loppuivat isolta joukolta kokeneita ammattilaisia. Myös meiltä. Meille syntyi palava halu ymmärtää mikä saa organisaation menestymään tai epäonnistumaan. Olimme toimineet avainrooleissa ja johtotehtävissä useissa strategisissa hankkeissa ja muutostilanteissa. Yhteistä näille kaikille oli kova kiire. Tuotteet piti saada markkinoille tiukassa aikataulussa ja toimintatapoja oli muutettava tehokkaammiksi, nopeasti.

Kaikki tyypilliset ja epätyypilliset onnistumisen ja epäonnistumisen syyt tulivat tutuiksi. Opimme sen, että onnistuneessa projektissa hyödynnetään parhaimmillaan koko organisaation tietoja ja taitoja. Opimme myös, että aikatauluviiveet ovat tuotekehityksessä yleisiä, uusien teknologioiden yhdistäminen tuo yllätyksiä ja usein organisaation piilevä ja tunnepohjainen tieto ei päädy hyötykäyttöön. Ylin johto oli usein se viimeinen taho, joka tiedosti väistämättömän.

Meillä oli kova paine tehdä nopeita päätöksiä toivoen, että ne johtavat oikeaan tulokseen. Kiireessä teimme usein päätöksiä vailla parempaa tietoa, vaikka omissa tiimeissä sitä olisi ollut tarjolla. Emme vain saaneet tätä tietoa aina riittävän nopeasti näkyväksi, ja meiltä puuttui oikea kanava viestin välittämiseksi. Ongelmaksi kiteytyi kuinka tehdä parempia päätöksiä nopeammin. Opimme, että tämä on yhteinen haaste kaikille organisaatioille toimialasta riippumatta.

Kilpailu kovenee entisestään ja nopeiden päätösten tarve kasvaa – jos ei tänään, niin huomenna. Tästä syntyi Celkeen missio:

Tarjoamme palveluja ihmisen välisen yhteistyön parantamiseksi ja tuomme organisaatioiden piilevän ja tunnepohjaisen tiedon hyötykäyttöön. Tarjoamme hyvälle johdolle ratkaisuja, joiden avulla tehdään parempia päätöksiä nopeammin.

Halusimme löytää ratkaisun ongelmaan. Miten hankkia kaikki olemassa oleva tieto päätöksiä varten? Miten tehdä päätökset heti eikä myöhemmin? Panimme peliin kaiken osaamisemme ja kokemuksemme. Sparrasimme ajatuksiamme ja haimme ratkaisua yhdessä asiakkaidemme ja eri tieteenalojen huippuasiantuntijoiden kanssa, Suomesta ja maailmalta. Nyt, reilut kaksi vuotta myöhemmin, olemme luoneet ja koeponnistaneet innovatiivisen ratkaisun, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä nopeammin reaaliaikaisen läpinäkyvyyden ja tiiviimmän yhdessä tekemisen avulla. Olemme antaneet kehittämällemme teknologialle nimen Human Intelligence Technology™. Ratkaisun kehittämisessä mukana ovat olleet tiiviissä yhteistyössä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme – kaikki eri alojen yrityksiä ja julkisia organisaatioita, pieniä ja suuria. Haimme pitkään asiakkaillemme yhteistä nimittäjää ja lopulta keksimme sen:

Asiakkaamme ovat erittäin hyvin johdettuja ja menestyviä yrityksiä ja organisaatioita, oman alansa ehdotonta kärkeä jotka haluavat kehittyä paremmiksi, Suomessa tai maailmalla. Toimialariippumattomasti.

Nyt tiedämme, että meitä kaikkia ohjaa halumme tehdä parempia päätöksiä nopeammin. Opimme, että tähän tarvitaan meiltä kaikilta rehellistä läpinäkyvyyttä, tiivistä yhdessä tekemistä, tervettä itseluottamusta sekä aitoa halua menestyä.


2012

Celkee Oy perustettiin syyskuussa 2012.


2013

Celkee keskittyi tuotekehityskonsultointiin ja Celkee Insight -konseptin kehittämiseen Tekesin ja Nokia Oyj:n tukemana. Celkee Insight julkaistiin huhtikuussa 2013. Keskityimme Celkee Insight:n kanssa ohjelmistoteollisuuden projekteihin. Saimme tuotekonseptista asiakkailta rohkaisevaa palautetta. Monet ehdottivat, että meidän kannattaisi katsoa konseptin käyttökohteita myös muutoksen läpiviennin ja strategian toimeenpanon suunnalta.


2014

Perehdyimme itse ja kumppaniemme kanssa Celkee Insight konseptin hyödyntämiseen strategian toimeenpanossa ja muutoshankkeissa. Palaute oli rohkaisevaa. Erityisesti hyvin johdetut yritykset ja organisaatiot pitävät avoimen rehellisestä ja yhteiseen onnistumiseen tähtäävästä toimintatavasta.

Opimme vielä sen, että erityisesti osaamisen kehittäminen ja sen vaikutuksen mittaaminen on iso haaste. Perinteisestä kurssien ja sertifikaattien suorittamisesta halutaan päästä strategiseen osaamisen kehittämiseen, jolla on aitoa vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden mittaaminen on vaikeaa ja tähän meillä on uutta kulmaa.

Loppuvuodesta Celkeen kaksi fokusaluetta eriytettin. Sami ja Juuso jatkavat keskittymistä tuotekehityskonsultointiin Opero Oy:ssä, ja Celkee Oy keskittyy palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen Celkee Insight -ratkaisun ympärille.


2015

Celkee Insight -palvelujen liiketoimintaan keskittyminen on tuonut hyviä tuloksia. Palvelun tuottama liikevaihto kasvoi noin 100% ja onnistuimme sekä uusien kumppanuuksien solmimisessa että uusien asiakkuuksien hankinnassa eri sektoreilta. Olemme saaneet olla mukana monenlaisissa työhyvinvointia parantavissa hankkeissa. Lisäksi olemme erityisen iloisia siitä, että olemme päässeet mukaan suuriin projekteihin, jossa tuottamamme läpinäkyvyys on auttanut asiakkaitamme reagoimaan ajoissa sellaisiin riskeihin, jotka olisivat muuten tulleet esille liian myöhään.

Lisäksi opimme sen, että Celkee Insight tuottaa merkittävää lisäarvoa sellaisissa b2b-asiakkuuksissa, joissa yhteistyösuhde on molemmille osapuolille tärkeä ja strateginen. Pystymme saamaan kiinni sellaisia hiljaisia signaaleja mihin kilpailijamme eivät pysty. Parhaimmillaan näiden signaalien arvo lasketaan sadoissa tuhansissa euroissa – jopa miljoonissa.


2016

Celkee Oy:llä on neljä kohdetta, johon kehitämme itse ja yhteistyökumppaniemme kanssa erilaisia palveluja. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut yhteistyöstä.

  1. Asiakaskokemuksesta kilpailuetu – autamme tunnistamaan oikeat heikot signaalit ja reagoimaan nopeasti orastaviin ongelmiin. Palvelumme auttaa parantamaan luottamusta ja rakentamaan kestäviä yhteistyösuhteita.
  2. Onnistuneita muutoksia – autamme strategian toteutuksen ja muutoshankkeiden piilevien riskien sekä vaikuttavuuden hallinnassa. Palvelumme säästää kustannuksia muutoshankkeiden nopeamman valmistumisen kautta.
  3. Projekteista ja hankkeista tuloksia – tuomme parempaa näkyvyyttä projektien merkittäviin riskeihin, jotka ovat nykymenetelmillä piilossa ja toteutuessaan aiheuttavat isoja kustannuksia.
  4. Työntekijäkokemus kuntoon – mahdollistamme työhyvinvoinnin paranemisen avoimuuden ja läpinäkyvyyden ansiosta. Palvelumme mahdollistaa sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten vähenemisen.

Tuotekehityspuolella tulemme panostamaan erilaisiin palveluintegraatioihin, joiden avulla asiakkaamme pystyvät integroimaan palvelumme osaksi omia tiedolla johtamisen prosessejaan.


2017

Olemme edenneet strategiamme mukaisesti ja myyneet ratkaisuamme neljään eri segmenttiin sekä solmineet uusia kumppanuuksia. Noin puolet asiakkuuksistamme on julkiselta puolelta ja puolet yksityiseltä puolelta.

Tuotekehityspuolella olemme parantaneet enterprise-kyvykkyyksiämme ja ratkaisumme on nyt valmis käytettäväksi haastavissa ja monikielisissä enterprise-ympäristöissä. Lisäksi olemme näyttäneet esimerkkiä miten EU:n uusi GDPR tietosuojalainsäädäntö saatetaan käytäntöön etuajassa.